Amazon Eligibility Criteria

tagovi:  Amazon
Restrictions: 
 • Količina: organizacije mogu zatražiti jednu dotaciju od 1000 USD u AWS kreditima po fiskalnoj godini (od 1. srpnja do 30. lipnja).
 • Proračun: proizvode u sklopu tog programa mogu zatražiti sve organizacije, bez obzira na godišnji operativni proračun.
 • Samo neprofitne organizacije i knjižnice: proizvodi iz tog programa dostupni su samo kvalificiranim neprofitnim organizacijama i javnim knjižnicama.
 • Vrste organizacija: obrazovne institucije, uključujući K-12 škole, fakultete, sveučilišta i strukovne škole, ne ispunjavaju uvjete za dotaciju iz ovog programa, ali mogu ispunjavati uvjete programa AWS Educate.
 • Uvjeti upotrebe servisa: organizacije koje traže dotaciju moraju prihvatiti Odredbe i uvjete programa AWS kredita za neprofitne organizacije kao uvjet za primanje servisa.
 • Prateća anketa:Organizacije koje traže dotaciju nakon primanja dotacije moraju prihvatiti sudjelovanje u pratećoj anketi.
 • Pravila protiv diskriminacije: Organizacijama koje zagovaraju, podržavaju ili prakticiraju diskriminaciju na temelju dobi, etničke pripadnosti, spola, nacionalnosti, invalidnosti, rase, veličine, vjerske pripadnosti, spolne orijentacije ili socioekonomske pripadnosti neće biti odobreno sudjelovanje u programu. Kako bi mogle dobiti dotaciju iz ovog programa, organizacije moraju biti voljne i sposobne dokazati kako ne vrše diskriminaciju po bilo kojoj od navedenih osnova.
 • Analiza slučaja: Organizacije primatelja moraju biti voljne i sposobne pružiti informacije AWS-u za potrebe izrade analize slučaja ili potvrde za potrebe ovog programa.
 • Raspodjela kredita:
  • Krediti će u sklopu ovog programa raspodijeliti samo kvalificiranim organizacijama, ne pojedincima.
  • Organizacije primatelja ne smiju prenositi kredite niti ih preprodavati.