Box.org Donation Program Guidelines

tagovi:  Box, Croatian
Restrictions: 
 • Količina: Organizacija može zatražiti jedan proizvod samo jednom u životu.
 • Budžet: Organizacije bilo kojeg budžeta su podobne za učešće u program.
 • Samo za neprofitne organizacije i biblioteke: Proizvodi u sklopu ovoga programa su dostupni isključivo kvalifikovanim neprofitnim organizacijama i javnim bibliotekama.
 • Vrste organizacija: Tipovi organizacija koje ćemo navesti u nastavku nisu podobni za učešće u programu.
  • Bolnice, organizacije čiji obim djelatnosti uključuje zdravstvenu brigu, kao i njima slične organizacije.
  • Edukativne institucije što uključuje K-12 škole, fakultete, univerzitete i škole koje rade na principu razmjene studenata.
  • Kreditni odbori/udruženja
  • Državne agencije
  • Organizacije za izvještavanje o zajmu ili kreditima
  • Organizacije za benefite radnika ili članova
 • Postojeći klijenti: Organizacije koje su se do sada pretplatile na Box proizvode nisu podobne da obnavljaju pretplatu za proizvode u sklopu ovoga programa.
 • Uslovi korištenja: Organizacije koje zatraže Box proizvode dužne su pristati na uslove korištenja.
 • Anti-diskriminacijska polisa: Organizacije koje predlažu, praktikuju ili podržavaju diskriminaciju na osnovnu starosne dobi, polne, etničke ili nacionalne opredijeljenosti, invaliditeta, rase, religije ili socijalno-ekonomskog statusa nisu podobne za učešće na ovome program. Organizacija je dužna da svojevoljno potvrdi da ne vrše diskriminaciju po bilo kojoj od pomenutih osnova kako bi ostvarili pravo na donacije.
 • Studiji slučaja: Organizacija recipijent je dužna dobrovoljno pružiti informacije Box.org u svrhu izrade studija slučaja u sklopu ovoga programa.
 • Distribucija proizvoda:
  • Proizvodi u sklopu ovoga programa će biti distribuisani kvalifikovanim ogranizacijama, a ne individuama.
  • Organizacija recipijent nema pravo prebacivati ili prodavati Box.org proizvode.