Slack

Slack Product Logo.png
SKU: G-90047
SolutionDonor PartnerMediaPlatform
Opis: 

Slack je platforma za razmjenu poruka, zasnovana na kanalima. Sa Slackom ljudi mogu učinkovitije raditi zajedno, povezati sve svoje softverske alate i usluge, i pronaći informacije koje su im potrebne za najkvalitetniji rad – a sve to u sigurnom okruženju, punom preduzetničkog duha.

Neprofitni timovi mogu koristiti Slack za bolju saradnju, i to putem razmjene poruka, alata i datoteka na njihovim kanalima. Ovi kanali se mogu organizirati prema timu, projektu ili bilo čemu drugom što je relevantno za Vašu neprofitnu organizaciju.