Box

Box.org Donation Program Guidelines

Restrictions: 
  • Količina: Organizacija može zatražiti jedan proizvod samo jednom u životu.
  • Budžet: Organizacije bilo kojeg budžeta su podobne za učešće u program.
  • Samo za neprofitne organizacije i biblioteke: Proizvodi u sklopu ovoga programa su dostupni isključivo kvalifikovanim neprofitnim organizacijama i javnim bibliotekama.
  • Vrste organizacija: Tipovi organizacija koje ćemo navesti u nastavku nisu podobni za učešće u programu.
    • Bolnice, organizacije čiji obim djelatnosti uključuje zdravstve

Box.org Donation Program

Box Logo

Preuzmite Box servis upravljanja sadržajem putem clouda za Vaše neprofitne organizacije, dobrotvorne ili javne biblioteke kroz Box za neprofitne organizacije na Bosnia, Croatia, Montenegro i Serbia.

Možete koristiti Box da uređujete sadržaj, kreirate radne tokove za nove zaposlene i volontere, sigurno dijelite dokumente i još mnogo toga.

Ova ponuda je dostupna na Box.org, ogranak za društveni uticaj Box korporacije.

Udruženi sadržaj