DocuSign Donated

DocuSign Standard Edition WW

Cloud based e-signature and transaction management software

DocuSign Standard Edition WW (Boost)

Cloud based e-signature and transaction management software

Eligibility Criteria for DocuSign Donated

Restrictions: 
  • Količina: Organizacije mogu potraživati pet proizvoda Standardnog izdanja (Standard Edititon) i pet proizvoda Poslovnog Pro izdanja (Business Pro Edition) u toku fiskalne godine (od 1. jula do 30.

The DocuSign Donation Program

DocuSign LogoDocuSign donatorski program TechSoup pruža softver za e-potpise i upravljanje transakcijama odgovarajućim neprofitnim i dobrotvornim organizacijama kao i javnim bibliotekama širom Sjedinjenih Američkih Država.

DocuSign možete koristiti da potpišete, pošaljete i uredite dokumente. DocuSign zamjenjuje printanje, faksiranje, skeniranje i slanje ddokumenata sa zakašnjenjem tako što omogućuje digitalno odobravanje i donošenje odluka.

DocuSign Standard Edition

DS_Logo_Black_RGB _ Resized.png
SKU: G-49994
Administracijska naknada: €77.00
Donor Partner
Udruženi sadržaj